∴Ψ∴ ÎNÐÏGØ TÂNGØ ∴Ψ∴

June 3, 2015

 ♦ • ♦

We get lost in indigo oceans and let ourselves spill in sapphire riptides.  We get drunk off azure eyes and cobalt raindrops on our skin.  We are the suitors of all things blue. 

In translucence of the turquoise chroma, a seductive clarity hums.  It translates to the souls of the teals and aquas, the Ids and Egos, the inhales and exhales of the air we respire. 

Blues are the untamed moments of azul moonlight reflecting off our flesh.  They’re the inherent curiosities to seek our aqua horizons.  They’re the sweet taste of our savage freedoms.  A royal blue harmony, we adorn it to feel it. We’re just skeletons dancing a tombstone tango, bones of turquoise, we feel alive.  

 ♦ • ♦
DSC_0109DSC_0143DSC_0193DSC_0283DSC_0388DSC_0425

LØØκ ØÑΞ                                                                                                                                                                                             Sunray light navajo ring                                                                                                                                                                          Native American Protector Ring                                                                                                                                                                 Spring Flowers Navajo Cuff                                                                                                                                                                                                            The Don Navajo Cuff                                                                                                                                                                                        Navajo Sun Cuff                                                                                                                                                                                Thunderbird Bolo Tie                                                                                                                                                                              Desert Chief Cow Skull                                                                                                                                                                             Double Feather Native American Ring                                                                                                                                                                 Bell Star Choker 

DSC_0910DSC_0726

LØØκ †WØ:                                                                                                                                                                                        Mother Nature Native American Turquoise Necklace                                                                                                                          Sunny Skies Native American Ring                                                                                                                                                         Vintage Warrior Native American Cuff                                                                                                                                                         Old Pawn Navajo Cuff                                                                                                                                                                              Navajo Moon Cuff                                                                                                                                                                                        Yei Love Navajo Cuff                                                                                                                                                                           Dahsani Navajo Ring                                                                                                                                                                             Savage Turkish Choker                                                                                                                                                                             River Run Turquoise Cuff                                                                                                                                                                           Dragon Spike Hmong Cuff: 

DSC_0009DSC_0151DSC_0116DSC_0220DSC_0197

LØØκ †HRΞÈ:                                                                                                                                                                    Bebek Turkish Necklace                                                                                                                                                                          Vintage Squash Blossom Necklace                                                                                                                                                                     Stacked Turquoise Navajo Necklace:                                                                                                                                                                     Fire of Peace Cuff                                                                                                                                                                                          River Run Turquoise Cuff                                                                                                                                                                               Old Pawn Navajo Cuff                                                                                                                                                                                    Yei Love Navajo Cuff 

 ♦ • ♦

ŠΗφÞ βLÜΞ

Photographer: Ryan Johnson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *